Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

beniovska
3985 9e91 500
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

March 13 2015

beniovska
- Ilu surrealistów trzeba, by zmienić żarówkę ?
- Czterech: jeden trzyma żyrafę, drugi parska kalarepę, a szóste nie kradnij.
http://elpanda.blip.pl/
Reposted fromsawb sawb viamikrokosmos mikrokosmos
beniovska
beniovska
Cały świat się ocenia, nikt nie docenia.
— świetlicki po wylewie
Reposted bychujawa chujawa

March 08 2015

7494 b567 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
7412 7633 500
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka

February 24 2015

beniovska
— Wes Anderson - Filmography
Reposted frompeper peper viafilmowy filmowy
beniovska
4736 2bab
Reposted fromfelicka felicka viafilmowy filmowy
beniovska
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
beniovska
 
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy
beniovska
3022 0d90
- ,,Go away''
Reposted frompeper peper viatwice twice
beniovska
 
Reposted fromdreamadream dreamadream viatwice twice

February 23 2015

beniovska
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
beniovska
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz
Reposted frompassionative passionative viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
beniovska
8961 938e
Reposted fromhajskul hajskul

February 21 2015

beniovska
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Jakub Żulczyk
beniovska
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viatwice twice
beniovska
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
7135 a26c

chasingspacey:

When asked (for Hollywood Life, 2006) how he keep his ego in check, Kevin replied: “When I was at Juilliard in New York, I was walking home with a few friends one day, and I saw some graffiti on a wall in the financial district. I made my friends take a picture of me pointing to it, and I keep the picture on my desk. ” What did it say? “Please kill me before I become famous.” 

beniovska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl